Kindertandheelkunde


Bij kinderen is het belangrijk om cariës tijdig te behandelen en al op jonge leeftijd een vertrouwensband met de tandarts op te bouwen. 

Van jongs af aan naar de tandarts gaan helpt niet alleen om vertrouwd te raken met de behandelingen, het kan ook op latere leeftijd zijn vruchten afwerpen. Gezonde melktanden zijn immers een voorwaarde voor een al even gezond gebit op latere leeftijd. 

Het belang van gezonde melktanden

Gezonde melktanden vormen de basis van het latere, permanente gebit. Het is dan ook belangrijk om cariës te voorkomen en de tandenstand in de gaten te houden. Als melktanden aangetast worden, kan dat ertoe leiden dat kinderen ze te vroeg verliezen. Daardoor kunnen andere melktanden verschuiven en neemt de kans toe dat er later een beugel of blokjes nodig zijn. 

Wanneer voor het eerst naar de tandarts? 

We raden ouders aan om langs te komen voor een eerste kennismaking met de tandarts zodra kinderen schoolrijp zijn. Een behandeling is dan wellicht nog niet noodzakelijk, maar een eerste bezoekje zorgt wel voor gewenning en helpt om de vertrouwensrelatie met de tandarts op te bouwen.  

Hoe kinderen voorbereiden? 

Onze kindertandarts doet er alles aan om het bezoekje van uw kind zo aangenaam mogelijk te maken. Daarnaast kan u ook zelf een aantal dingen doen. U kan bijvoorbeeld op voorhand uitleggen wat er zal gebeuren, zonder daarbij te praten over pijn. Een tandartsbezoek is heel normaal, en die boodschap geven we uw kind graag mee! 

Wordt uitgevoerd door: