Implantologie


Wanneer één, meerdere of zelfs alle tanden ontbreken, kan het plaatsen van implantaten uw gebit opnieuw vormgeven. 

Tandimplantaten bieden een oplossing als één, meerdere of alle tanden ontbreken. Ze kunnen de bestaande tandwortels vervangen wanneer de eigen tand niet meer aanwezig is en zo de basis vormen van kronen, bruggen of een uitneembare prothese

Wat zijn tandimplantaten? 

Tandimplantaten zijn kunstwortels die als een schroef in de kaak worden aangebracht. Ze kunnen ontbrekende tanden vervangen wanneer er geen basis meer is om mee te werken. Het plaatsen van tandimplantaten is mogelijk wanneer er voldoende en gezond kaakbot aanwezig is. 

Voordelen van implantaten

Het grote voordeel van implantaten is dat het gebit in verschillende scenario's volledig heropgebouwd kan worden, ongeacht het aantal tanden dat ontbreekt. Ook hoeven we gezonde tanden niet noodzakelijk te omslijpen. Bovendien voelen tandimplantaten erg comfortabel aan. 

Hoe verloopt de behandeling? 

Bij het plaatsen van de tandimplantaten wordt de patiënt lokaal verdoofd. Vervolgens hebben implantaten enkele maanden de tijd nodig om in te groeien, waarna er een kroon, brug of prothese gemaakt kan worden. Tijdens en na het hele proces is een goede mondhygiëne van groot belang voor de levensduur van de implantaten. 

Wordt uitgevoerd door: